InTime Shipment tracking

SHIPPING INFO SENT TO INTIME BULGARIA

Shipment is transferring from Greece to InTime facility in Bulgaria. The typical shipping window is 4 - 6 business days, plus processing time. The tracking number will be valid when the shipment will arrive at InTime - Bulgaria.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА, ИЗПРАЩАНА НА ИНТАЙМ БЪЛГАРИЯ

Пратката се прехвърля от Гърция към съоръжението InTime в България. Типичният период на доставка е 4 - 6 работни дни, плюс време за обработка. Номерът за проследяване ще бъде валиден, когато пратката пристигне в InTime - България.